در حال دریافت...

- دیروز

نیسان پاترول دو در
19,000,000 تومان

- دیروز

نیسان وانت زامیاد
13,000,000 تومان

- پریروز

نیسان پاترول چهار در
28,000,000 تومان

- پریروز (فروش فوری)

نیسان پاترول چهار در مدل 1372
14,500,000 تومان

- پریروز

نیسان پیكاپ (مونتاژ)
32,000,000 تومان

- 4 روز پیش

نیسان پاترول دو در
18,000,000 تومان

- 5 روز پیش

نیسان پاترول دو در
24,000,000 تومان

- 5 روز پیش (فروش فوری)

نیسان وانت زامیاد مدل 1386
17,500,000 تومان

- 6 روز پیش

نیسان پاترول دو در مدل 1390
تماس بگیرید

- هفته پیش (فروش فوری)

نیسان پاترول چهار در
20,000,000 تومان

- 2 هفته پیش

نیسان وانت زامیاد
28,000,000 تومان

- 2 هفته پیش

نیسان وانت زامیاد مدل 1384
15,000,000 تومان

- 2 هفته پیش

نیسان پاترول چهار در مدل 1381
23,000,000 تومان

- 2 هفته پیش

نیسان وانت زامیاد
تماس بگیرید

- 2 هفته پیش

نیسان پاترول دو در مدل 1390
15,000,000 تومان

- 2 هفته پیش

نیسان وانت زامیاد
35,500,000 تومان

- 2 هفته پیش

نیسان پاترول چهار در مدل 1371
18,000,000 تومان

- 2 هفته پیش

نیسان پاترول دو در مدل 1377
17,500,000 تومان

- 2 هفته پیش

نیسان پاترول دو در مدل 1375
23,000,000 تومان

- 2 هفته پیش

نیسان وانت زامیاد مدل 1390
24,000,000 تومان